Innholdsanalyse

Innholdsanalyse og brukertesting er gode måter å avgjøre om innholdet på nettstedet ditt fungerer for målgruppa.

Å få skryt og high fives av sjefen og kollegaer hjelper lite hvis sluttbrukerne klør seg i hodet og ikke finner frem.

En innholdsanalyse gir deg oversikt over mengde, relevans og kvalitet på innholdet på et nettsted.

En brukertest er en kombinasjon av intervju og observasjon. Testen gir deg svar på hvordan de besøkende oppfatter og bruker nettstedet eller tjenesten, og hvorfor de gjør som de gjør.

Begge deler bør alle organisasjoner som bryr seg om kundene sine gjøre med jevne mellomrom.

Hvorfor gjøre en innholdsanalyse

Innholdsanalyse er som en vareopptelling som gir deg status på nettstedet ditt. Google Analytics kan si deg en del, men tall har begrenset verdi alene.

Kombiner heller kvalitative og kvantitative metoder, og du får mange hyggelige ringvirkninger. Som for eksempel:

Prioritering

 • En analyse gjør det enklere å avgjøre om du skal lage nytt eller oppdatere eksisterende innhold.
 • Prioritere hvor kritisk de ulike delene av innholdet er.

Forankring

Skape felles forståelse av hva som er viktig når vi skal lage nytt innhold i organisasjonen.

Kvalitet

 • Gir deg mulighet til å luke ut dårlig innhold.
 • Analyseprosessen gjør deg bedre til produsere nytt innhold i fremtiden.
 • Godt utgangspunkt for å gjøre vedtak for webarbeidet.
 • Godt utgangspunkt for å lage retningslinjer for innhold.

Eksempler på effekter av innholdsanalyse

 • Rutinejusteringer – jevn sletting og revidering av innhold.
 • Innføre innholdsanalyse som et fast punkt i redaksjonell kalender.
 • Lage en forfatterguide.
 • Holde skrivekurs med gode og dårlige eksempler fra eget nettsted.
 • Gjennomslag for mer ressurser til forbedring av innholdet.
 • Bedre redaksjonelt arbeid.
 • Bedre internt samarbeid i organisasjonen.
 • God magefølelse : Føle deg tryggere på at du prioriterer det som er viktigst.

Brukertesting

Test, test, test! Spør og observer hvordan folk faktisk bruker det du har laget. Når du tester er det flere ting å ta høyde for: hvordan du utformer testmanus, variasjon i utvalget, formulering, dokumentasjon og personvern. Jeg har jobbet med brukertesting de siste 5 årene og har tips og triks som får deg i gang. Eller jeg kan gjøre testen for deg.

Ta kontakt for å komme i gang med innholdsanalyse og brukertesting